L2Paths - Mītnes zemes valodu apgūšanas iespējas migrantiem

Eiropas mērķis valodu daudzveidības attīstībā un darbaspēka mobilitātes pilnveidē tiek atspoguļots centienos katram iedzīvotājam izcili pārvaldīt savu dzimto valodu, kā arī vēl divas svešvalodas. Lai gan jaunas valodas apgūšanas veidi šobrīd ir ļoti dažādi un vairāk nekā jebkad agrāk, mēs joprojām esam tālu no mūsu lingvistiskā mērķa. Patiesībā tagad ir tik daudz veidu, lai mācītos: nodarbības dažādās iestādēs, on-line rīki, lejupielādējamas aplikācijas, mācīšanās grupās, sociālie tīkli, un citi, ka nav iespējams vienam cilvēkam pārzināt tos visus. Tāpat katru dienu, tiek veidoti un ieveisti jauni mācīšanās veidi. Cilvēkiem ir nepieciešams padoms, lai zinātu, kas ir pieejams un kādas iespējas pastāv, lai tās sakristu ar viņu personīgās mācīšanās stiliem; to fizisko atrašanās vietu, un to laika ierobežojumus, ņemot vērā arī vidi, kurā cilvēki izmantos valodu, t.i., darbs, izglītība, ceļošana, vai sociālā dzīve.

Projekta mērķis ir palīdzēt migrantiem atrast labāko veidu, lai apgūtu viņu mītnes zemes valodu, tādējādi sekmējot viņu integrāciju un nodarbinātību. Mērķi plānots sasniegt, izstrādājot programmu profesionālu valodas padomdevēju apmācībai, apmācot vairākus no tiem, dibinot konsultāciju centrus, un radot instrumentu ar nosaukumu "Path-finder", lai saskaņotu personas vajadzības ar mācību iespējām. Šis virtuālais rīks palīdzēs izveidot savu personīgo mācību plānu ar progresa izsekošanas funkcionalitāti. Tūlītēji projekta rezultāti būs 35 valodu konsultantu apmācība, 5 valodu konsultāciju centru prototipu izveidošana, 250 migrantu nodrošināšana ar konsultācijām par valodas apgūšanu projekta gaitā, un 500 sistēmas lietotāji tiešsaitē. Sistemātiski izmantojot tradicionālās diseminācijas aktivitātes, kā arī aktivitātes sociālajos tīklos, tiks sasniegti turpmākie projekta rezultāti, palielinot "Path-finder" sistēmas izmantošanu un profesionāli apmācītu valodu konsultantu, kā arī valodu konsultāciju centru skaita palielināšanu visā Eiropā.