Kas tiks veikts šajā projektā

Svarīgākais projekta mērķis ir veicināt darbaspēka mobilitāti visā Eiropā, padarot migrantiem vieglāku jaunu valodu apguvi, pārceļoties uz citu valsti, neatkarīgi no tā, vai tie ierodas kā pieaugušie, kas jau ir pārtraukuši profesionālo izglītošanos, vai kā trešā līmeņa studenti. Projekta gaitā, īstenojot šo mērķi, tiks apmācīti valodu konsultanti, dibinot valodu konsultāciju centrus, kā arī tiks ieviests specializēts virtuāls rīks, ar mērķi izveidotu personisku valodu mācību plānu.

Projekta gaitā tiks radīts IKT rīks – „Path-Finder”. Path-Finder būs brīvi pieejama internetā. Tas ir plānots kā rīks, kas, ņemot vērā dalībnieka vajadzības, mācīšanas stilus un veidus, palīdzētu migrantiem veikt izvēli – kur un kā apgūt mītnes zemes valodu. Šādā veidā katram dalībniekam tiks radīts personīgs mācību plāns ar progresa izsekošanas funkciju. Path-Finder sistēma arī palīdzēs partneriem sasniegt vairāk imigrantu, ar mērķi palīdzēt viņiem valodas apguvē.

Valodu, konsultanti, valodu konsultāciju centri, un Path-Finder sistēma būs pieejama ne tikai migrantiem, bet ikvienam, jebkurā nozarē, kas meklē labākos veidus, kā mācīties valodu jaunā valstī. Tas ietver pieaugušos atgriešanos izglītībā, profesionālo skolu audzēkņu, kuriem nepieciešamas valodu zināšanas, lai iegūtu darbu savā jomā, kā arī universitātes studentiem, kas ierodas studēt jaunā valstī.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atvieglot jaunu valodu apguvi imigrantiem. Rezultāts būs lielāka valodu daudzveidība Eiropā, uzlabojot saziņu, vienlaikus samazinot ksenofobiju un aizspriedumus. Tiks uzlabota darbaspēka mobilitāte. Šis mērķi tiks sasniegts apmācot valodas konsultantus, izveidojot valodas konsultāciju centrus, izveidojot specializētu virtuālu rīku, personalizēta valodas mācīšanās plāna izveidei, un padarot tos visus brīvi pieejamus topošajiem audzēkņiem.

Projekta mērķis ir palīdzēt migrantiem atrast labāko veidu, lai apgūtu viņu mītnes zemes valodu, tādējādi sekmējot viņu integrāciju un nodarbinātību. Minētais mērķis tiks sasniegts:

  • izstrādājot programmu profesionālu valodas konsultantu apmācībai,
  • apmācot vairākus valodas konsultantus,
  • izveidojot valodas konsultāciju centrus,
  • izveidojot rīku – „Path-Finder” kas, ņemot vērā dalībnieka vajadzības, mācīšanas iespējas, palīdzētu migrantiem izveidot savu personīgo mācību plānu ar progresa izsekošanas funkciju, lai apgūta savas mītnes zemes valodu.