MALL Rokasgrāmatas Valodu pasniedzējiem

Projekta galvenais mērķis ir veicināt valodu daudzveidību un otrās valodas apguvi, uzsvaru liekot uz pieaugušo izglītības sektoru.  Projekts atbalstīs valodas pasniedzēju un citu izglītības darbinieku digitālo prasmju un kompetenču apguvi, iedrošinot izmantot IKT (Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) ikdienas mācību darbā. Projektā paredzēts arī izveidot vadlīnijas, kuras atvieglos valodu mācīšanās mobilā atbalsta (of Mobile Assisted Language Learning) ieviešanu.

Website: www.mall-guide.eu
Facebook: www.facebook.com/MallGuideProject

Golika Gids

Projekta mērķis ir paaugstināt nodarbinātības rādītājus tūristu gidu vidū, kā arī uzlabot viņu profesionālās kompetences, papildinot valodu zināšanas.
Šī mērķa sakarā esam izstrādājuši pielāgotus, profesionālus mobilos mācību kursus angļu un vācu valodu apguvei. Jums ir iespēja iepazīties ar piedāvāto kursu, vienkārši rakstiet mums uz e-pastu ppalacios@iberika.de, ar lūgumu izsniegt paroli.
Vairāk informācijas par šo kursu Jūs varat iegūt mūsu projekta mājaslapā:
 www.golic.eu

[Translate to Latvian:] LangMOOCs

LangMOOCs ir Erasmus+ projekts, kura mērķis ir izpētīt MOOCs potenciālu valodu apguvē un izveidot instrumentu komplektu MOOCs un OER (tiešsaistes atvērto kursu un atvērto izglītības resursu) izstrādei un pārvaldīšanai. Projekta īstenošana notiek Vācijā, Grieķijā, Apvienotajā Karalistē, Itālijā un Norvēģijā.  Projekta rezultāti parādīs pasniedzējiem un mācību centriem, kā izglītojamie var efektīvi izmantot MOOCs kursus.

www.langmooc.com