Baltic Bright Consulting and Training

Baltic Bright ir mācību un konsultāciju centrs, un ir reģistrēts LR Izglītības un Zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Mācību centra mērķi ir uzlabot pieaugušo prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus vajadzībām, lai veicinātu nodarbinātību un integrāciju, kā arī sniegt iespēju personīgai attīstībai. Galvenās centra aktivitātes ir mācību kursu organizēšana privātpersonām un uzņēmumiem, specializētu neformālās izglītības programmu attīstīšana, mūžizglītības projektu izstrāde un attīstīšana. BB specializējas valodu apmācībā un piedāvā kursus latviešu, krievu, angļu un citu valodu apgūšanai. Lai padarītu valodu apguvi pievilcīgāku un lai nodrošinātu plašāku piekļuvi tai, BB veicina jaunas pieejas un metodes: tiešsaistes resursu izmantošana, interaktīvas tāfeles izmantošana, sociālo mediju un IKT izmantošana, valodas skolotāju prasmju uzlabošana.

Baltic Bright ir izveidojis daudzveidīgu pieredzi LLP projektos. Baltic Bright ir bijis un ir iesaistīts vairākās ES Mūžizglītības programmās: Grundtvig Multilateral un Grundtvig Partnerships, KA2 Valodu programmās, Leonardo da Vinci mobilitātēs, Tīklu un Inovāciju pārneses projektos, KA1 programmas projektos. Pašlaik Baltic Bright ir koordinators 3 LLP projektos. Iesaistīšanās šajos projektos ir padarījusi Baltic Bright par vienu no aktīvākajiem organizācijām mūžizglītības inovāciju un politikas jomā Latvijā. Kā rezultātā ir izveidojusies cieša sadarbība ar politikas virzītājiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī ieinteresētām personām, kas darbojās izglītības jomā. Tādējādi, Baltic Bright ir kļuvusi par iestādi, kas sniedz informāciju un ieteikumus par mūžizglītības attīstību. 

Organizācijā Baltic Bright ir administratīvie un projektu darbinieki, un līdz pat 6-8 pasniedzējiem, kas pārstāv valodu apmācību un citas mācību jomās.

Baltic Bright ir "Pieaugušo izglītība Latvijā" asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.

Apraksts par to, ar ko mēs nodarbojamies uzņēmumā UN ko darīsim projektā.

Pašlaik Baltic Bright piedāvā:

On-line un sociālo mediju balstītu valodu apguvi privātpersonām;

Mācību kursus uzņēmumiem un organizācijām.

2 projekti, saistīti ar valodu apgūšanu, ko īstenoja Baltic Bright:

1.       JOYN 2.0

Veicināt patstāvīgu un neformālu valodu mācīšanos;

Veicināt mācības internetā un piedāvāt mācību resursus ;

Mudināt valodu pasniedzējus kļūt par neformāliem vidutājiem / konsultantiem valodu apgūšanā;

Nostiprināt sociālo tīklu un mediju lomu mūžizglītībā.

2.       SuN.Com (ejošs projekts)

SuN. Com(munity) ir Eiropas Savienības finansēts izglītības projekts valodu pasniedzējiem. SuN.Com projekta mērķis: radīt interaktīvu pasniedzēju un apmācāmo kopienu dažādu valodu apgūšanai. 

Tā kā Baltic Bright veicina un izmanto dažādas pieejas valodas apguvei, mēs vēlamies lai potenciālie studenti izvēlētos piemērotas un elastīgas mācību iespējas. Baltic Bright pārstāvēs mūžizglītības nozari Latvijā.

Vairāk informācijas

Mājas lapa: www.balticbright.lv

Projektā iesaistītie darbinieki:

 

  1. Daiga Bokuma
  2. Jekaterina Sadovaja