Disclaimer

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Projektnummer

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Projektnamn: Pathways to Host Country Languages for Migrants
Reference № 543020-LLP-1-IT-KA2-KA2MP