Språk Show i Glasgow - en inblick

Den 11 till 12 Mars hade projektet partnerna en monter på Språk Showen i Glasgow, Scotland. Och hade mer än 100 bra samtal om projektet Pathfinder och med språkrådgivare.

6: e Partner möte i Glasgow, Skottland

Den 10:e mars samlades alla partnerna i L2Paths-projektet, finansierat av EU, till möte i Glasgow. Projektets resultat och deltagandet i Språkmässan i Glasgow den 11:e och 12:e mars 2016 diskuterades och slutrapporten för projektet avhandlades.

Expolingua i Berlin, 20 & 21 november 2015

Den 20-21 november presenterade projektpartnerna Pathfinder-systemet på Expolingua, en språkmässa i Berlin. I år var mer än 150 utställare från hela världen där och presenterade sina produkter till en intresserad publik. Vid Pathfinder montern kunde besökarna träffa projektpartner från Tyskland, Irland, Italien och Sverige, få information om Pathfinder-systemet och tala med språkrådgivarna från Italien och Sverige.
Nedan är några bilder från årets Expolingua:


Språk event i London 16-18 oktober 2015

Michael Budde och Phil James presenterade L2Paths projektet, inklusive ett av projektets resultat - Pathfindern - på ett språkevent i London. Eventet var den 16-18 oktober 2015.

5: e L2Paths Mötet i Riga, Lettland

Den 22 och 23 september 2015 hölls partnermötet i de EU-finansierade projektet L2Paths och de ägde rum i Riga, Lettland. Vi hade mycket intressanta och framgångsrika diskussioner.

Vi kom överens om tidpunkten för den avslutande konferensen i L2Paths projektet det blir 9 mars 2016 och vi organiserade för vår monter på EXPOLINGUA showen 21-22 november 2015.

Om du vill bli uppdaterad om projektet besök vår facebook sida:
www.facebook.com/L2Paths


Språkrådgivarutbildning på Baltic Bright (Lettland)

Den 12 augusti 2015 hade partnern Baltic Bright ett seminarium för språkrådgivare.
Seminariet arrangerades som en del av det EU-finansierade projektet "L2PATHS: pathsways to host country Languages for migrants" (www.l2paths.eu). Nedan följer några intryck från seminariet.

Språkrådgivarutbildning i Kristianstad, Sverige

De svenska partners har också haft språkrådgivarutbildning. Lite bilder se nedan.

Språk rådgivarutbildning i Todi

Här ovanför finns lite bilder från språkrådgivarutbildningen i Todi, Italien.

UTBILDNINGEN FÖR SPRÅKRÅDGIVARE i Todi - från 11 till 14 mars 2015

I Todi Språk center hölls en kurs om ”Rollen för språkrådgivare”, en person som hjälper och ger elever råd om att hitta den bästa möjliga personliga utbildningsväg för att nå sina mål för sina språkkunskaper. Under en 4-dagars träningsprogram presenterades grundläggande teman och koncept som är nödvändiga för att skapa en rådgivning som kan underlätta för invandrarens personliga utbildningsplan och självstyrda inlärningsprocess när det behövs.

Den första dagen började med att VCAT presenterade en detaljerad och teknisk förklaring på hur IT-Pathfinder-systemet fungerar och hur både invandrare och språkrådgivare kan dra nytta av det. Morgonen avslutades med en diskussion med frågor och svar.

Dagen fortsatte med att Marina Mozzon-McPherson talade om "språkinlärningsrådgivning och rådgivare: Kommunikation och ett yrke". Professor Marina Mozzon-McPherson är en Senior Learning Advisor vid University of Hull och har tilldelats ett nationell Teaching Fellowship för hennes bidrag till kvalitet i undervisning och lärandet. Hennes presentation var avgörande för framgången av träningspasset och det var en stor ära att hon var med på mötet. Hennes ord var verkligen engagerande och fick varje deltagare att komma in i kärnan av utbildningen, så den första dagen var utmanande och riktigt intressant.

De tre dagarna som följde var genomfördes av språkcentrum lärare och yrkesverksamma som presenterade nyckelbegrepp som en lärare behöver lära sig och behärska för att bli en språk rådgivare.Följande är de viktigaste teman som togs upp. Stefania Belli, ägare och studierektor vid TLC, och även en expert på neurovetenskap, talade om:

  • Multiple Intelligence teorin och några viktiga punkter i neurovetenskap som är relevanta för att utveckla en helhetssyn på varje inlärningsmiljö och varje träning och rådgivning session genom att ta hänsyn till deltagarnas fysiska och känslodimensioner.

Victoria Louise Larsen, som har undervisat på TLC under de senaste femton åren och har specialiserat sig på management program, talade om:

  • NLP tekniker som kan användas i rådgivning: spegling, ändra uppfattning och förankring. NLP innebär ett antal förutsättningar och en av dem är att kropp och själ hör ihop och att de empatiska principerna. NLP kan också underlätta den praktiska tillämpningen av etiska och moraliska överväganden och användningen av kärleksfulla och medkännande idéer i arbetet (rådgivning) och livet i allmänhet.
  • Ledarskap, ägna oss åt vår egna personliga tillväxt och utveckling som ledare.
  • Förhandling, ett sätt att hantera motstånd och lösa tvister mellan människor.
  • Social kompetens som vi använder varje dag för att kommunicera och interagera med människor och vikten av rådgivare som interagerar med deltagare.
  • Tidsplanering, det vill säga processen för planering och att utöva medveten kontroll över hur mycket tid som spenderas på särskilda aktiviteter särskilt för att öka effektiviteten och produktiviteten

Gianmarco Petroselli, en annan lärare på TLC, talade om:

  • Rådgivningsfärdigheter, gav exempel och en omfattande lista med färdigheter som är viktiga i en lyckad rådgivningssession.
  • I slutet av den fjärde utbildningsdagen gav Belli exempel på hur man skapar
  • en personlig utbildningsplan: bygger och förhandlar fram en framgångsrik personlig utbildningsplan med invandrare, med utgångspunkt från deras behov och med hänsyn till de resurser som finns i respektive land.

Under utbildningen, presenterade utbildarna inte bara de ovan nämnda begreppen utan bidrog också med en stor mängd av intressanta praktiska aktiviteter som man personligen kan öva på för effektiviteten av de principer som de lärt sig under föreläsningarna.

Lite bilder från UTBILDNINGEN FÖR SPRÅKRÅDGIVARE

4:e Partnermötet i Todi, Italien

9-10 mars 2015 möttes partnerna för de fjärde partnermötet i Todi, Italien. Förutom de framgångsrika mötet fick parterna lär känna professor Marina Mozzon-McPherson. Hon är en Inlärningsrådgivare vid University of Hull och hon gav en mycket inspirerande presentation om språkinlärning och språkrådgivning.

En kväll deltog parterna i ett av de bästa sätten att lära sig ett nytt språk - matlagning. Parterna tillagade en 3 rätters meny hemma hos en italiensk familj. Det var en mycket trevlig kväll.

Lite bilder från fjärde partnermötet

På vår facebook sida hittar du fler bilder: www.facebook.com/L2Paths

BETT Show i London 21-24 Januari 2015 i EXCEL London

Från den 22 to 23 januari 2015 träffades en del av L2Paths projektpartner på BETT Show i London. Vi upplevde en massa intryck - färgglada, överväldigande, stora och extravaganta.

Se följande bilder för att få en inblick.

En färgglad insikt

Pathfinder Möte i Berlin

Vi träffades 9 december 2014 i Berlin - hos Iberika Group – för att tillsammans arbeta med algoritmen för vår språk PathFinder.

Här finns några bilder för att få en uppfattning om det fina arbetsklimatet.

Arbetsklimatet

Tredje L2Paths mötet hölls i Kristianstad, Sverige

Den 15-16 oktober 2014 hade partnerna i L2Paths projektet möte i Kristianstad, Sverige. Vi träffades på Folkuniversitetet och hade ett mycket inspirerande möten och samtal om materialet PATHFINDERS utveckling samt utbildningen för lärare. Här några bilder - för att få en uppfattning om mötet.

Fotos

Möte i Potsdam/ Tyskland den 3. juli 2014

Möte i Berlin / Tyskland den 27 till 28 maj 2014

KickOff Möte i Galway, Irland

KickOff Mötet var  i Irland, Galway den 27 till 28 november 2013.

De sju internationella partnerna lärde känna varandra i en avkopplande atmosfär. Under  mötena kommer innehållet för de följande 2,5 år långa projektettid definierades närmare och de första milstolparna fastställdes för 2014.