Vad kommer att göras i projektet

Det övergripande målet med projektet är att underlätta arbetskraftens rörlighet i Europa genom att göra förvärv av ett nytt språk underlätta för invandrare som flyttar till ett nytt land, oavsett om de kommer som vuxna som redan har lämnat en utbildning, som yrkesutbildning, eller som tredje-nivå studenter. Projektet syftar till att uppnå detta mål genom utbildning av rådgivare inom språk, genomförandet av språkrådgivningsbyråer, och byggandet av ett specialiserat verktyg för att skapa en personlig språk utbildningsplan.

Projektet kommer att skapa en IT-verktyg som kallas Vägvisaren, fritt tillgänglig på internet, för att hjälpa invandrare att identifiera de  vägar som finns för att lära sig språket i L1 landet, för att matcha deras behov och inlärningsstilar till vägar som finns, och för att skapa en personlig utbildningsplan med en framstegsfunktion. Vägvisar-systemet kommer också att hjälpa partnerna att nå fler invandrare och att hjälpa dem med deras mål för språkinlärning. 

Språkrådgivare, språkrådgivningscentrum, och  vägvisar systemet kommer att vara tillgängliga för de som söker det bästa sättet att lära sig språket i ett nytt land. Detta inkluderar vuxenstuderande som återvänder till utbildning, yrkeselever som behöver språket för att få tillgång till arbete inom sitt område, och universitetsstudenter som kommer för att studera i ett nytt land.

Syftet med projektet

Projektet syftar till att göra förvärv av ett nytt språk lättare för invandrare. Resultatet blir större språklig mångfald i Europa, de förbättrar kommunikationen samtidigt minskar främlingsfientlighet och fördomar. Arbetskraftens rörlighet kommer att förstärkas. Dessa mål ska uppnås genom träna rådgivare för utbildning i språk, genom att inrätta språkrådgivningskontor, genom att bygga ett specialiserat verktyg för att skapa en personlig språk utbildningsplan och göra allt detta tillgängligt för blivande elever.

Syftet med projektet är att hjälpa invandrare att hitta det bästa sättet att lära sig språket i sina värdländer och därigenom öka deras integration och anställbarhet. Detta ska ske genom att:

• att utveckla ett program för utbildning av rådgivare i yrkesspråk, 
• genom att utbilda ett antal av dem, 
• genom att skapa språkrådgivningsbyråer, och
• genom att skapa ett verktyg som kallas väg-visaren för att matcha en persons behov med de inlärningsalternativ som finns och som hjälper dem att skapa sin egen personliga utbildningsplan med framsteg funktionalitet.