Baltic Bright är ett icke-formellt utbildnings- och konsultcenter. Det har officiellt registrerats av undervisningsministeriet i Lettland som en utbildningsinstitution. 

Folkuniversitetet är en vuxen utbildnings studieförbund som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning över hela Sverige. 

iberika koncernen är ett privat utbildningscenter i Berlin med många års erfarenhet. Sedan 1996 har vi haft  undervisning i främmande språk på tre centrala platser i Berlin. 

The Language Center srl eller TLC grundades av Stefania Belli 1988 och har sedan dess varit ett framtidsinriktad språkträningsinstitut, uppmärksamt på kulturella förändringar och marknadens behov. 

Translex Ltd (t / a The Language Institute) är ett diversifierat företag med språktjänster  i Galway, Irland. 

VCAT Consulting grundades 1999 och fram till 2006 var det en gren av Siemens AG Berlin. Under 2006 lämnades moderbolaget på eget initiativ. Sedan återupprättandet av VCAT Consulting finns på plats i Media Park Potsdam, och i slutet av 2013 hade företaget mer än 15 anställda.