Folkuniversitetet Kursverksamheten Vid Lunds Universitetet

Folkuniversitetet är en vuxen utbildnings studieförbund som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning över hela Sverige. Det är en sammanslutning av fem stiftelser: so mär knutna till Universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Vi har en bred öppen utbildningsprogram inom en rad olika ämnen, har gymnasier, skolor i högre yrkesutbildning, kurser för seniorer och arbetsmarknadsutbildning och vidareutbildning för arbetslivet.

Folkuniversitetet är fristående från alla politiska, religiösa och kommersiella intressen. 

Internationellt samarbete, pedagogisk utveckling, demokrati och fokus på individen är centrala värden för oss. Vi har gett viktiga bidrag till utvecklingen av svenskt utbildning, till exempel kvällskurser, språkcentra, svenska för invandrare och ICT baserad utbildning. Visioner och idéer för bättre inlärningsmetoder utvecklas och testas i projektgrupper, ofta i internationellt samarbete. Coaching, mentorskap, validering, lärande i

arbetsliv, egenmakt och aktivt vägledning utifrån individuella behov är exempel på områden som vi utvecklar och genomför i vår egen organisation.

Mer information

Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Anställda som arbetar i projektet:

1. Ingmarie Rohdin
2. Tord Hansson
3. Anna Åkesson